info@mywebsite.com 800-2312-323
A brief revision of my vision
Prawo pracy

Przerwa na karmienie dziecka w pracy została opisana w Kodeksie Pracy w art. 187 w dwóch paragrafach, które otrzymują brzmienie:   1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwa […]

Prawo pracy
Szkolenia wstępne, okresowe pracowników.
Sierpień 22, 2014

           Szkolenia wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy, którego zrealizowanie jest obowiązkowe po stronie pracownika i wzięcie udziału w szkoleniu i poddaniu się egzaminowi sprawdzającemu. Zgodnie z zapisami art. 2373§ 1 Kodeksu Pracy wynika jasno, że Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania […]

Prawo pracy
Środki ochrony indywidualnej
Sierpień 21, 2014

Rozdział IX Kodeksu Pracy opisuje co powinien zapewnić i dostarczyć pracodawca pracownikowi przed podjęciem pracy. Zgodnie z art.2376 §1 Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie Środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami. Ponadto pracodawca dostarcza nieodpłatnie odzież oraz obuwie robocze, spełniające wymagania określone w […]

Prawo pracy
Posiłki regeneracyjne dla pracowników.
Sierpień 20, 2014

Posiłki regeneracyjne dla pracowników przyznawane są na podstawie art. 232 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Dokumentem dopełniającym […]

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress